lördag 27 december 2008

På tronen - Sommelito från Panamá

I kungatronen min bror Sommelito från Panamá. Hans undersåtar dockorna framför honom men han är oresonlig. Ingen mer glass till någon, utom till mig säger han. Peppargojan från Idebeck.

Inga kommentarer: